White Guide


Affärsidé
Vi erbjuder ett enkelt och komplett verktyg som skapar lönsamma affärer mellan restauranger och gäster

Vision
Vi ska vara det självklara valet för restauranger och gäster att hitta varandra


Läs mer om
Annonsera på Gastrogate
Länka till Gastrogate
Lediga jobb
Gastrogates sökbox
Kontakta oss

Avsluta din prenumeration

Mobila menyer
Lägg till ny restaurang
Press
Mat och dryckinspiration

Sveriges restauranger på gastrogate.com

Gastrogate soliditet AAA


Lunchprisindex 2011


Nya krogmomsen sänkte lunchpriserna med 40 öre och priserna fortsätter nedåt


Lunchprisindex för 2011 visar att genomsnittspriset för en lunch i Sverige var 78,60 kr. Det är en ökning med 2,30 kr jämfört med 2010 då en lunch i genomsnitt kostade 76,30 kr. Mätningarna visar även att lunchpriserna har sjunkit med 40 öre sedan första januari 2012 då restaurangmomsen sänktes.

– Momssänkningens effekter på priset kan uppfattas som relativt blygsamma, men vi ser att priserna har fortsatt ned även i februari så sänkningen kommer att ske succesivt, säger Elias Norström, vd Gastrogate.


Lunchprisindex är en återkommande undersökning av lunchpriserna i Sverige som genomförs av restaurangportalen Gastrogate två gånger per år. Årets upplaga av lunchprisindex har kompletterats med en mätning för att kartlägga krogmomssänkningens effekter på lunchpriserna. 

I genomsnitt har lunchpriserna stigit med 2,30 kr till 78,60 kr på riksnivå under 2011. Den genomsnittliga lunchen kostar nu 80,30 kr i Stockholm och har där med gått över 80 kr för första gången. I Göteborg steg lunchpriset med 2 kr till 76,20 kr under året, medan Malmö hade en mer blygsam prisökning med 1,20 kr till 73,40.

– Malmö fortsätter att släpa efter när det gäller lunchpriserna och har gjort det under en mycket lång tid. Det är en fruktansvärt hård priskonkurrens i Malmö nu, säger Elias Norström.

 

Stora skillnader mellan olika stadsdelar
Det är fortsatt stora prisskillnader mellan olika stadsdelar i storstadsregionerna. Stockholms dyraste lunchkvarter är Slussen, här kostar lunchen i snitt kostar 92 kr medan billigaste lunchkvarter är Bandhagen där snittlunchen kostar 65 kr. Malmös dyraste lunch återfinns i Västra hamnen och kostar i genomsnitt 75,60 kr medan de billigaste luncherna finns i Rosengård och kostar 59,60 kr i genomsnitt, vilket gör det till Sveriges billigaste lunchkvarter.

 

Momssänkningens effekter

Momsundersökningen genomförd 1 januari till 5 februari visar på en sänkning av lunchpriserna med 40 öre på riksnivå. Undersökningen visar också på stora geografiska prisskillnader av momssänkningen. I Malmö steg priserna med 2,30 kr och i Stockholm steg priserna med 60 öre i genomsnitt. I Göteborg sjönk lunchpriserna med 1,30 kr, mest sjönk priserna i Örebro med 3,90 kr under perioden.

– Det kan finnas flera förklarningar till de geografiska skillnaderna av momssänkningen. Vissa krögare kanske väljer att anställa istället för att sänka priserna andra ser det som en möjlighet att satsa mer på råvarorna, mer ekologiskt till exempel, säger Elias Norström. 

 

För ytterligare information och bilder, vänligen kontakta;
Elias Notini, presskontakt, Sjöholm Notini, elias.notini@sjoholmnotini.se, tel. 076-195 04 48.
Elias Norström, vd Gastrogate, elias.norstrom@gastrogate.com, tel.0706-999 565.

 

Om lunchprisindex
Lunchprisindex baseras på veckovis rapporterade lunchmenyer till restaurangguiden Gastrogate och speglar det faktiska lunchpriserna. Indexet baseras på 321 454 rapporterade rätter. I indexet är affärsluncher exkluderade och prisintervallet som mäts mellan 40 kr till 100 kr.

 

Snabbfakta från Lunchprisindex 2011

Sveriges tre dyraste lunchstäder

1.         Stockholm snittpris 80,30 kr
2.         Örebro snittpris 77,10 kr
3.         Västerås snittpris 76,60 kr 

Sveriges tre billigaste lunchstäder

1.         Malmö snittpris 73,50 kr
2.         Göteborg snittpris 76,20 kr
3.         Lund snittpris 76,50 kr 

(Underlag 321545 rätter från 635 restauranger)

Prisförändringar på riksnivå vid årsskiftet 2011/2012:
Riksnittpris december 2011: 79,40 kr
Rikssnittpris januari 2012: 78,60 kr
Rikssnittpris 10 feb 2012: 78,20 kr

" Lunchprisindex är en återkommande undersökning av lunchpriserna i Sverige som genomförs av restaurangportalen Gastrogate två gånger per år. Den senaste undersökningen, som avser januari – december 2010 med totalt 666 restauranger, visar att det genomsnittliga lunchpriset i Sverige för första gången överstiger 76 kr. Samtliga storstäder ser en ökning av lunchpriserna där Stockholm går i täten med hela 1,80 kr ökning jämfört med priset för 2009. Göteborg ökar endast med 60 öre och Malmö med knappa 10 öre.

– Stockholms lunchpriser fortsätter att öka i hög takt, medan ökningarna i Göteborg och främst Malmö visar på en tydligt avtagande trend. Vid halvårsrapporten i augusti visade både Malmö och Göteborg på lägre priser men det har justerats under hösten, säger Elias Norström, vd på Gastrogate.

Stockholmspriserna ökar tre gånger så mycket jämfört med luncherna i Göteborg
Den genomsnittliga lunchen kostar nu i Stockholm 77,60 kronor, Göteborg 74,20 kronor och i Malmö 72,30 kronor. Även priserna lokalt kan skilja sig i stor omfattning. I Stockholms innerstad, där priserna är dyrast i landet, skiljer sig priserna med upp till 30 kronor för en lunch. Liknande skillnader står även att finna i övriga städer.

– Konkurrensen är stenhård framförallt i Malmö och vi ser att man använder andra medel än prishöjningar för att försvara sina marginaler. Allt fler restauranger har till exempel ersatt läsk/lättöl med måltidsdryck och man försöker även förlänga lunchen genom ett lägre lunchpris på tider utanför lunchrusningen, fortsätter Elias Norström.

För ytterligare information och bilder, vänligen kontakta;
Elias Norström, vd Gastrogate, elias.norstrom@gastrogate.com, tel.0706 999 565.


pdf: Lunchprisindex 2011
fredag den 6 augusti 2021
Om cookies
Hem | Om Gastrogate | Lgg till ny restaurang | Press | Mat och dryckinspiration | Krögareinfo
Copyright © Gastrogate AB 1999-2021